Cifosi

Corsé per cifósi toràcica -CIFOLOGIC-

Corsé  per el tractament de la cifosi toràcica amb valors angulars de 45/55º, enfermetat de Scheuermann...

El mecanisme d'acció es deslordosar la zona lumbar mitjantçant la pressió anteroposterior aplicada amb una placa abdominal , apoiar sobre l'apex de la curva cifótica amb la valva posterior i fer pressió amb un apoio esternal regulable en inclinació a fi d'anar reduint progresivament la cifosi.

 

Informació i comandes

Altres productes - Cifosi