Biomecànica

L’estudi biomecànic és l’estudi de la marxa, és a dir, el desplaçament del cos recolzat sobre els peus, voluntari, progressiu i còmode per l’organisme.