Peu diabetic

El peu diabètic és una complicació d'una malaltia vascular i neuropàtica crònica que poden patir les persones amb diabetis i que pot tenir conseqüències greus com ulceracions, i fins i tot pot arribar a necessitar amputacions.

Si és diabètic s'aconsella visitar al podòleg al menys un cop a l'any per avaluar la integritat del peu i traçar un pla d'actuació podològica.

 

 

 

 

El nostre equip de professionals li ofereix una atenció personalitzada enfocada tant a la vessant preventiva com a la terapèutica.

L'objectiu dels tractaments estan encaminats a disminuïr les conseqüències de les seves complicacions i millorar-los la qualitat de vida.

El tractament de la pell i ungles ha de ser especialitzat i realitzat per un podòleg per evitar riscos. La valoració postural, la recerca de punts de pressió a la planta del peu, alteracions articulars, etc... són de vital importància per plantejar els tractaments adequats.

 

                                         

 

És vital fer una bona prevenció per evitar danys majors.