Ortesis de silicona

La silicona és un material que per les seves característiques d'elasticitat i resistència és utilitzada en molts tractaments ortopèdics.

En podologia utilitzem silicones de diferents densitats i dureses per al tractament de les deformitats dels dits (dits en urpa, galindons, dits amputats...).

Les ortesis de silicona poden ser:

  • Pal·liatives: protegeixen zones amb excés de fregament o pressió per evitar l'aparició d'helomes i/o hiperqueratosis; també per protegir zones de dolor.
  • Correctives: alineació de dits (dits en urpa, supraductus, ...), hallux valgus o galindons. Aquest tipus de silicones tenen com a objectiu corregir les deformitats presents, evitar la seva evolució i/o evitar que es produeixin.