Ajudes a la sala d'estar

En el nostre departament d'ajudes técniques podrà trobar tot tipus d'articles  per facilitar la vida diària a persones que tenen alguna limitació a la sala d' estar i així ajudar-los a portar una vida autònoma; sillons, grues, taules...