Ortesis

Las ortesis son dispositius extern que ajuda a modificar aspectes funcionals o estructurals del sistema neuromusuloesquelètic.