Ortesis

Les ortesis són dispositius externs que ajuden a modificar aspectes funcionals o estructurals del sistema neuromusuloesquelètic.