Linfedema

La insuficiència de corrent limfàtic, es deu principalment a dues causes:

- Congènita

- Extirpació d'un grup de ganglis limfàtics (habitualment per cirurgia tumoral)

En aquests casos sempre s'ha de fer un peça a mida: mànigues, guants, mitges, ...

 

En patologia limfàtica s'utilitza teixit pla, que ens donarà més contenció.

 

El linfedema apareix sovint després d’una mastectomia, quan el sistema limfàtic no és capaç de drenar la limfa (= líquid dels teixits). El cúmul d’aigua i proteïnes en els teixits provoca la inflamació.

Aquest edema  pot frenar-se o inclús reduïr-se amb la corresponent terapia de compressió.

A Bosch Ortopèdics som referents en la fabricació de mànigues de compressió fetes a mida.