Subjeccions

Cinturons per pacient enllitat

Sistemes de subjecció amb tanques magnètiques que no permeten que l'usuari els obri. 

 

Informació i comandes

Altres productes - Subjeccions