EXOS

EXOS  es una nova forma d'inmobilitzar aportant mes comoditat i estètica que el tradicional guix.

EXOS son fèrules preformades de material termoplàstic que permet adaptarse a la morfologia del pacient individulment.

El folrre acotxat li dona un aspecte mes modern i al ser retirable permet mantenir les cures i l'higiene diaria.

El material es pot sumergir dins l'aigua sense que s'alterin les propietats inmobilitzadores.

Es radiotransparent .

El sistema BOA es un tancament que mitjançant una rodeta permet ajustar la férula amb una sola má.