Accessibilitat

Ascensor unifamiliar

L'elevador més adaptable a les seves necessitats

Ideal per a persones grans o amb mobilitat reduïda.

És la millor solució per superar barreres arquitectòniques.

Revaloració de la finca en disposar d'un ascensor-elevador.

Habitacle i estructura construïts a mida del buit existent.

Es pot instal·lar a l'exterior o interior de l'edifici.

Molt silenciós i confortable.

Utilització molt fàcil i intuïtiva.

Adaptable a qualsevol entorn de la llar o negoci.

Baix consum elèctric.

No necessita de sala de màquines.

No és necessària cap connexió especial.

Mínim manteniment.

Informació i comandes

Altres productes - Accessibilitat