Genoll

Genollera per artrosis OA

La marca Unloader® s'ha convertit en sinònim de suport per a l'artrosi i la seva tecnologia està considerada com el patró de la indústria.

A més, la seva eficàcia s'ha demostrat en més de 15 estudis clínics.

La genollera per a OA redueix el dolor i augmenta l'activitat per a proporcionar una millor qualitat de vida.

En recuperar la mobilitat, els pacients participen en diverses activitats sense les limitacions d'una articulació constantment adolorida.

L'augment de mobilitat també ajuda a evitar l'augment de pes que sovint empitjora els símptomes de l'OA.

 
Tractament clínicament provat

Mitjançant el qüestionari WOMAC, es va observar una millora significativa del dolor, la rigidesa i els subcomponents de la funció (p <0,05) des d'abans de l'ús fins després de 6 mesos d'ús de la genollera.

Investigacions clíniques recents dutes a terme en el Steadman Philippon Research Institute també van demostrar que els pacients que van usar la genollera Unloader One van experimentar una reducció del dolor, una millora de la funcionalitat i una reducció de l'ús d'analgèsics.

 

Reducció del dolor de genoll

La genollera permet a molts usuaris realitzar activitats que començarien a evitar a causa del dolor i la rigidesa causats per l'OA.

Per a alguns pacients, el seu ús pot, fins i tot, evitar la necessitat d'una intervenció quirúrgica, ja que la seva mobilitat augmenta i el dolor es redueix en gran mesura.

Per a altres, la genollera serveix com a solució provisional, posposant la necessitat de cirurgia fins que se senten preparats per al procediment.

 

Menor ús d'analgèsics

Igual que es redueix el dolor, també es redueix la necessitat d'ingerir analgèsics.

Encara que aquests medicaments ajuden a pal·liar el dolor, també poden tenir efectes secundaris negatius si s'usen durant períodes prolongats de temps.

 
Notificació de reducció d'ingesta de medicaments als 6 mesos

El 25% dels pacients va notificar una reducció de l'ús d'analgésicos.

El 31% dels pacients va notificar una reducció de l'ús d'antiinflamatoris sense prescripció médica.

El 35% dels pacients va notificar una reducció de l'ús d'antiinflamatoris amb prescripció médica.

 

Informació i comandes

Altres productes - Genoll