Genoll

Immobilitzador de genoll pediàtric

Indicacions

  • Patologies que requereixen per al seu tractament la immobilització de l'articulació del genoll

  • Tractament pre i postquirúrgic del genoll

  • Després de lesions o fractures

Informació i comandes

Altres productes - Genoll