Dors - Lumbars

Marc d'hiperextensió JEWETT

La seva missió és mantenir la zona dorso-lumbar en hiper-extensió. Acció que aconssegueix mitjantçant l'aplicació de força en tres punts de suport, un a nivell del manubri esternal, un altre a nivell del pubis i el tercer a nivell posterior mitjantçant una placa a la zona dorso-lumbar.

Indicat per a pacients amb fractures vertebrals, mal de Pott, metàstasi òssia o esteoporosi.

Informació i comandes

Altres productes - Dors - Lumbars