Ortesi de Canell/ma

Canellera immobilitzadora pediàtrica

Indicacions

Immobilització i protecció de les articulacions carpometacarpiana i metacarpofalàngica.

Tractament conservador després de cirurgia o lesions.

Informació i comandes

Altres productes - Ortesi de Canell/ma