Estudis biomecànics

L’estudi biomecànic és l’estudi de la marxa, és a dir, el desplaçament del cos recolzat sobre els peus, voluntari, progressiu i còmode per l’organisme.

 

Mitjançant un estudi biomecànic es pot definir si l’origen d’una sèrie de lesions pot ser conseqüència de la petjada, diferències de longitud de les cames o una tècnica deficient en l’execució d’un gest esportiu.

S’estudia la manera de caminar de cada persona i les variacions que es produeixen fins a causar la lesió o per prevenir futures lesions o afeccions encara no presents. Mitjançant l’exploració manual i informatitzada s’analitza la patologia existent i com s’ha de tractar. Molts símptomes en esquena, malucs, genolls, ... són provocats per una mala petjada. 

L’estudi consta de dues parts bàsiques: l’estudi clínic i l’estudi informatitzat.

L’Estudi clínic serà el primer que fem. Es basa en el registre de totes aquelles dades que complementen o reforcen l’estudi informatitzat. En aquesta àrea englobem la pròpia anamnesis, les conclusions d’altres proves com electromiografies, ressonàncies o tacs, l’exploració palpatòria i funcional que fem sobre la persona i, sobretot, la filmació en vídeo per poder analitzar el moviment seqüencialment.

L’Estudi informatitzat es basa en el registre de nombroses dades numèriques, i per tant, objectives, que realitza el pacient o l’esportista durant les fases de suport plantar. A partir d’aquesta informació s’extreuen diverses gràfiques, trajectòries de la passa, distribucions en els temps de suport monopodal i bipodal i les zones on això succeeix.

 

 

Per realitzar aquest tipus d’estudis utilitzem el PODOSCAN 2D Hi RESOLUTION i el SISTEMA FDM-T per a l’anàlisi de la postura i la marxa.

 

Aquest sistema consisteix en una cinta per córrer ergomètrica amb nombrosos sensors integrats i calibrats. Aproximadament comprèn més de 5.000 sensors de pressió/força d’alta qualitat. Usant la tecnologia desenvolupada per Zebris el moviment de la cinta de córrer es compensa de manera que s’aconsegueix una marxa estable i els patrons poden ser analitzats. L’anàlisi es pot realitzar a qualsevol velocitat o de forma estàtica directament sobre la cinta, obtenint dades en temps real.

El principal avantatge és que al tenir les plataformes integrades en la cinta de marxa, el pacient o l’esportista no necessita pensar si posarà el peu correctament en la zona dels sensors, només ha de caminar o córrer de forma habitual.

 

 

 

 

 

Informació i comandes