Membre superior

Mà protèsica biònica

Característiques

La mà i-LIMB és una mà controlada amb senyal mioelèctrica amb 5 dits multiarticulats (a nivell d'articulacions metacarpofalàngiques i interfalàngica proximal), que estan motoritzats de manera individual, el que permet a l'usuari envoltar els objectes completament per a una comprensió més segura i natural.

El senyal elèctric generat en els músculs del membre residual és recollida pels elèctrodes que van situats sobre la pell, controlant el funcionament de la mà. D'aquesta manera, aquells pacients que utilitzen actualment una pròtesi mioelèctrica es poden adaptar d'una manera ràpida al nou sistema.

Cada dit detecta de manera independent quan té prou agafat un objecte, parant en aquest moment la seva potenciació i bloquejant fins que el pacient faci, de manera voluntària, el senyal muscular d'obertura. Així es realitza una millor subjecció dels objectes, sense pressionar-los.

El moviment és proporcional al moviment realitzat pel pacient, ajustant-se la velocitat de moviment a la intensitat de la contracció muscular.

Quan el pacient té agafat un objecte, hi ha la possibilitat de programar la mà amb l'opció "Auto-grip" que actua com a funció de seguretat per evitar que l'objecte es caigui en cas d'un moviment muscular involuntari del pacient.

La inclusió d'un polze, que com el dit humà pugui ser rotat en diferents posicions, ens ofereix diferents configuracions de prensió.

Hi ha la possibilitat de programar modes de funcionament especials. El pacient, mitjançant un moviment voluntari, pot fer que la mà funcioni de manera que no funcionin tots els dits, fent que les possibilitats de prensió s'augmentin.

Hi ha diferents opcions de connexió de canell (canvi ràpid, desarticulació canell, Multiflex) i és compatible amb altres elements mioelèctrics com canells de pronosupinació i colzes mioeléctrics.

 

Informació i comandes

Altres productes - Membre superior