Cadires de rodes

Existeixen una àmplia gamma de cadires de rodes amb diferents configuacions a fi de trobar la mes adequada a cada usuari.