Genoll

Genollera pediàtrica articulada

Indicacions

  • Lleugeres contusions

  • Lesions femoropatelares

  • Tractaments postquirúrgics

  • Inestabilitat mig-lateral

  • Durant el procés rehabilitador

  • Qualsevol patologia de genoll en què sigui necessari centrar o descarregar la ròtula

Informació i comandes

Altres productes - Genoll